Senarai Tugas Jawatankuasa Latihan
- Menyediakan pelan latihan bagi memupuk pemahaman mengenai konsep dan amalan 5S 
  kepada semua warga

- Mengenalpasti latihan yang diperlukan dari semasa ke semasa bagi mengukuh aktiviti
  amalan 5S serta amalan peningkatan kualiti yang lain

- Memastikan setiap warga diberi peluang untuk menghadiri latihan
- Melaporkan status perlaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran 5S dalam kalangan warga
  kepada Jawatankuasa Induk